Dernek Yönetmeliği

 

1. İsim ve Merkez

    a) Derneğin adı „FC Anadolu Bayern“ dir.

    b) Dernek listelerinde eklenen diğer tanımı “kayıtlı dernek,” e.V.” olarak kısaltılmışdır.

    c) Derneğin merkezi Münihte bulunmaktadır.

 

2. Derneğin hedefleri

    a) Münih ve çevresindekilere sportif imkanlar sunarak, spora teşvik etmekdir.

    b) Toplumun her kesimine amatör sporların tüm çeşitlerini, tanıtmak ve gençliği spora  

        yönlendirmek.

    c) Gençleri ruhen ve bedenen motive etmek.

 

3. Derneğin Faaliyetleri

    a) Dernek sportif çalişmalarda bulunmayı kendine görev edinmişdir.    

    b) Gençlere  spor yaptirmak ve  eğitmek 

 

4. Dernek Listesine Kayıt

    a) Dernek, dernekler listesine kayıt edilmelidir.

 

5. Üyeliğe Kabul

    a) Dernek yönetmenliğini; tanıyan ve uygulayan herkes, Derneğe üye olabilir.

    b) Üyelik, derneğe girişten ondört gün sonra başlar.

    c) Derneğe üyelik başvurusu yazılı olarak yapılmalıdır.

    d) Üyeliğin kabulüne Yönetim kurulu karar verir.

    e) Ant içme veya üyelik parolası yoktur. 

 

6. Üyelikten İsitifa

    a) Üyelerin dernekten ayrılma hakları mevcuttur.

    b) Üyelikten çıkış sadece, yarıyıl sonlarında, 30.Ekim veya 31.Mayıs tarihlerinde 

        mümkündür.

    c) İstifa yönetime yazılı olarak bildirilmelidir. İstifa sürecinin mühleti dolmadan, 

       dernek adresine zamanında gönderilmiş bir istifa mektubu (posta damgası!) yeterli 

       olacaktır.

 

7. Üyelikten Çıkarılma

    a) Üyelik ayrıca, ihraçla da son bulabilir. 

    b) Önemli bir sebepten dolayı üyelikten çıkarılır.

    c) Üyelikten ihraca, başkanlığın teklifi üzerine, üyeler kurulu karar verir.

    d) Üyelikten çıkarılma kararının sonuçlanmasıyla, üyeliğe son verilir.

    e) Karar verme sürecinde, üye bu toplantıda hazır bulunmamışsa, kendisine en kısa 

        zamanda  yazılı olarak bildirilmelidir.

 

8. Üyelerin İptali

a) Üyeler ayrıca üyeliklerinin sonucunda üyelikten ihrac edilebilir.

    b) Üğeliğin iptaline sebep olabilecek durumlar ise şöyledir

        Başkanlığın yazılı ihtarına rağmen ; üc ay içinde , altı azlık üyelik aidatını ödememiş olmak           

        Bu yazılı ihtar iyadelı taahütlü olup , dernekce bilinen son adrese yollanmalıdır

    c) İhtarname de üyeliğin ipdali olasılığı ,üyeye belirtilmelidir.

    d) Mektup eğer yolanan  kişiye ulaşmazsa gecersizdir.

    e) Üyeliği ipdali kararıyla üyelik sona erer ve ayrıca adı gecen üyeye bildirilmez.

 

9. Üyelik Aidatı

    a) Üyeler aidat öderler.

    b) Aidat miktarını Yönetim kurulu belirler .

    c) İlk aylık tam ödenmek üzere ön ödemeli olarak, her yıl için 01. Ocak ve 01 . Haziran 

        aylarında ödeme gerçekleştirilir.

 

10. Derneği Olusturanlar

      a) Başkan ve yönetim kurulu

      b) Üyeler topluluğu

 

11. Başkan ve Yönetim Kurulu

      a) Yönetim kurulu 1.Başkan dan oluşur.

      b) Yönetimdeki herkes kendini temsil eder.

      c) Yönetim kurulu ,üyeler tarafından  2 yıllığına secilir.

      d) Bir üye birden fazla pozısyonda bulunamaz.

      e) Görevde bulunan yönetim kurulu ve başkan, bır yönetim kurulu üyesinin ayrılması   

          durumunda yerine bir dernek üyesini tayin edebilir.

      f) Bir yönetimde yer almak için en az bir yıldır üye olmak gerekmektedir.

 

12. Yönetim Kurulunun Yetkileri

      a) Yönetimin yetkileri üçüncü şahıslara karşı şu şekilde sınırlıdır.

          Bir kredi alma , başvuru durumunda ö üyelerin onayı gerekmektedir.

 

13. Üyeler Kurulunun Toplanması

      a) Derneğin  ilgisi ve ihtiyacları dahilinde , senede bir, mümkünse senenin ilk aylarında toplanılır.

      b) Yönetim kurulu seçimi olmadıgı yıl ; yönetim , yapılan üyeler kurulu toplantısında yıllık rapor  

           ve bilanco sunar.

 

14. Toplantının Üyelere Bildirilmesi

      a) Yönetim toplantı kararını üyelere iki hfta önceden , yazılı olarak bildirmek durumundadır.

      b) Toplantının içeriği ve sebebi belirtilmelidir.

      c) Süre başlangıcı gönderilen tarihle başlar. Bilinen son adrese , iki hafta müddeti  aşılmayacak 

          sekilde süre konulur.

 

15. Karar Alma Yetgisi

      a) Kararlar , usulünce toplanmış üyeler kurulu tarafından alınır.

      b) ücte iki coğunluk olmadan derneğin kapatılması kararı verilemez.

      c) Eğer § e`ye göre toplanan üyeler gerekli coğunluğu sağlayamazsa 4 hafta sonra yeni bır kurul 

          toplantısı en az 2 ay , en geç ,4 hafta içerisinde gercekleşmelidir.

      d) Sonraki toplantı davetiyesınde , daha ki buluşmada § e ye göre karara varmanın kolaylaştırılmıs 

         olacağı bildirilmelidir.

      e) Üyelerin sayısına bakılmaksızın karara varılır.

 

16. Oylama 

      a) El kaldırarak oylama yapılır. En az beş  ( 5 ) üyenin isteği üzerine yazılı olarak gizli oylama 

          yapılır.

      b) Üyelerin coğunluğu kararı belirler.

      c) Yönetmelikteki bir değişiklik için, üyelerin dörte üçünün bulunması sartır.

      d) Derneğin hedeflerindeki ( § bent 2 ) değisiklik için tüm üyelerin onayı gerekmektedir.

          Gelemeyen  üyelerin onayı yazılı olarak alınmalıdır.

      e) Derneğin kapanması kararı için gelen tüm üyelrin onayı gerekmektedir.

 

17. Derneğin Topluma Katkıları

     a) Merkezi Münihte bulunan  “ FC Anadolu Bayern ” ( e.V ) sadece toplum yararına hedefler 

         gözetir, bunu da ‘ Vergi teşviki ‘ ne dayandırır. 

         Derneğin hedefi Münih ve cevresinde sportif imkanlar sunarak topluma spora yönlendirmektir.

     b) Dernek kendine yönelik kazanç sağlamaz ve sahsi cıkarlar gözetmez .

     c) Derneğin aracları sadece yönetmelikteki paragraflar doğrultusunda  kulanılabilir.

         Üyelerin dernekten herhangi bir cıkarı olamaz.

     d) Hiç kimse; derneğe yabancı yolardan ve alakasız  kesimlerden kar sağlayamaz.

     e) Derneğin kapanması , dağılması veya cözülmesi durumunda ; dernekten elde edinilenler, kamuya

         acık bir merciye yada ‘ Vergi imtiyazı  ‘ olan başka kuruma gecer ki , hedef yine spora teşvikdir.

 

Münih, 05.02.2006

 

 

 


Copyright @ 2013-2016 Coskun Belek. Alle Rechte vorbehalten.